De website van BrandVitals maakt gebruik van cookies om de site te optimaliseren.

Interne Communicatie
Interne Communicatie

Informeren

Elke verandering begint met het informeren van uw medewerkers. Het management is vaak al maanden bezig met de voorbereiding en heeft al vele discussies gevoerd. Uw medewerkers hebben dus een forse informatie-achterstand. Alle achtergronden, inzichten, afwegingen en randvoorwaarden hebben uw medewerkers niet tot hun beschikking. Dat is ook niet in alle gevallen nodig, wel is van belang dat u zorgt dat uw medewerkers u volledig kunnen volgen. Hoe pakt u dat aan in de informatiefase?

Communicatie tijdens Informatiefase

  • Start met vertellen wat de verandering inhoudt en wanneer deze effectief wordt
  • Schets de context waarom deze verandering noodzakelijk is, zorg voor een 'sense of urgency'
  • Leg de verandering stap voor stap uit
  • Sluit met een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen, per wanneer die ingaan en wat de vervolgstappen zijn

De informatiefase van een verandering is essentieel. Het is de eerste keer dat de medewerker de informatie hoort en dat zal vragen of onrust met zich meebrengen. BrandVitals helpt u bij een optimale voorbereiding van de informatiefase en brengt uw medewerkers snel op de hoogte van de juiste informatie.

Zie ook onze animatiefilm: 'Informatie achterstand bij veranderingen' over dit onderwerp!