De website van BrandVitals maakt gebruik van cookies om de site te optimaliseren.

Interne Communicatie
Interne Communicatie

Interactie

Om tot acceptatie te komen is interactie nodig. Bij voorkeur worden gedurende het veranderingsproces individuele gesprekken gepland. Wat speelt er bij de individuele medewerker? Waarom is een bepaalde verandering voor iemand makkelijker of moeilijker te accepteren? Zijn er persoonlijke omstandigheden van invloed? Zijn kleine aanpassingen mogelijk waardoor de verandering makkelijker te accepteren wordt?

Dialoog

De beste interactie is de dialoog aangaan. Luisteren, medewerkers mee laten denken, praktische oplossingen laten aandragen en eventueel laten uitwerken. Wanneer een individuele aanpak niet mogelijk is, dan is het inzetten van andere middelen om tot interactie te komen aan te raden. Denk daarbij aan enquetes, een speciaal e-mailadres voor vragen, webcasts of verdiepende vervolgsessies met kleine groepen.

Praktisch

Het interactieproces moet worden georganiseerd. Een dialoog starten is overal en altijd mogelijk. Maar vindt de dialoog plaats met alle betrokkenen en belanghebbenden? Zijn de uitgangspunten en beoogde doelen van de dialoog voor iedereen duidelijk? Is iedereen voldoende toegerust om de dialoog aan te gaan? En wat doen we met de resultaten? Brandvitals helpt u met een pragmatische aanpak ter ondersteuning van dit proces.


Contactgegevens:

BrandVitals BV
Chopinstraat 31
4837 BD BREDA

Telefoon +31(0)76 5616536

info@brandvitals.nl
http://www.brandvitals.nl

Contact met ons opnemen?

Contact met ons opnemen?

Alle velden zijn vereist in te vullen.