De website van BrandVitals maakt gebruik van cookies om de site te optimaliseren.

Interne Communicatie
Interne Communicatie

Accepteren

Zijn uw medewerkers inmiddels voldoende geinformeerd over de komende verandering en begrijpen zij waarom deze verandering noodzakelijk is? Dan is het tijd voor de volgende fase. Hoe staat de individuele medewerker ten opzichte van de verandering? Heeft hij of zij hierbij een positief of een negatief gevoel? Wat is er nodig om de medewerker de verandering te laten accepteren en de positieve aspecten te onderkennen?

Accepteren is een proces

Na zelfs de meest enthousiaste presentatie over de noodzaak van een verandering leven er onder uw medewerkers nog twijfels. Accepteren betekent dat iemand begrijpt wat er van hem verwacht wordt, hoe en wanneer. En dit ook in de praktijk met enthousiasme gaat doen.

De praktijk

Uw medewerker heeft tijd nodig om de verandering te accepteren. Neem uw medewerkers serieus en neem ze mee in het proces. Niet iedereen heeft dezelfde achtergrond en hetzelfde informatieniveau zodat een individuele aanpak vaak noodzakelijk is. Het kan nodig zijn een stap terug te nemen wanneer iemand de informatie of de reden van de verandering niet goed begrepen heeft.

Mensen houden niet van veranderingen die ze niet zelf geinitieerd hebben. Door alles zo goed mogelijk op het individu af te stemmen wordt de acceptatie van de verandering makkelijker. Beantwoording van vragen als; wat houdt het voor jou in; hoe groot is de impact op je werk; hoe gaan we je helpen; waar kun je met vragen terecht; zijn daarbij zeer relevant.

Nazorg

Accepteren is een continue proces en geen afgebakend moment. Over een langere periode de vinger aan de pols houden en bijsturen waar nodig is essentieel. Wij ondersteunen u bij het inrichten van een structureel plan ter ondersteuning van het acceptatieproces.